پشتیبانی

یکی از دلایل موفقیت هر شرکتی، پشتیبانی به موقع و مناسب از مشتریان شرکت است. از همین رو، شرکت ایده‌نو به روزآوری، افزایش قابلیت های جدید و رفع عیوب سیستم ها و نرم افزارهای ارائه شده به مشتریان را، یکی از وظائف اصلی خود می داند.

با مراجعه به لینک زیر شما وارد فایل سرور شرکت ایده‌نو خواهید شد. در این فایل سرور آخرین نرم افزارهای شرکت، فرم ویرها، کاتالوگ ها و راهنماهای کاربری سیستم ها و نرم افزارها در دسترس شما خواهد بود.

توجه داشته باشید که برای استفاده از خدمات پشتیبانی شرکت، شما نیاز به نام کاربری و رمزی دارید که از سوی شرکت ایده‌نو، برای مدیر سیستم صادر می شود. برای دریافت این نام کاربری و رمز باید نماینده مجاز مشتری با شرکت تماس حاصل کند.

به فایل سرور پشتیبانی شرکت ایده‌نو